Злополука на посетители и гости на хотели

Застраховката „Гости на хотела“ се сключва в зависимост от това дали хотелът се ползва целогодишно, или е сезонно обитаван и през кои месеци е запълнен най-много, като за база служи годишната премия.