Индивидуална злополука

Основни рискове:

 • Смърт от злополука
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • Допълнителни рискове: Смърт от професионално заболяване
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване
 • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • Временна загуба на работоспособност вследствие общо или професионално заболяване
 • Медицински разходи вследствие злополука
 • Медицински разходи вследствие общо или професионално заболяване
 • Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука
 • Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение вследствие злополука
 • Разходи за спасяване вследствие злополука