Застраховка имущество

Хората се сещат да сключат застраховка имущество, едва когато се окаже, че са закъснели. Застраховките не са каприз, а необходимост не само за частни лица, но и за всякакви фирми и предприятия. Можете да сключите застраховка имущество за всичко, което притежавате, за да сте спокойни и сигурни както в бизнеса, така и в личния ви живот. Амарант България ви предлага всякакви видове застраховки, с които да защитите своето имущество, а по този начин да предпазите и самите себе си. Така ще осигурите не само вашето лично спокойствие, но и това на най-близките ви хора. А и ще знаете, че вашата застраховка имущество ви „пази гърба“ и ще бъде до вас във всички непредвидени моменти.

Застраховка имущество за дома

Застраховка имущество за дома от Амарант България обхваща не само застраховане на недвижимо, но и на движимо имущество. Със застраховка за дома може да се погрижите за своето жилище, офис, вила, както и всякаква техника, машини, съоръжения, произведения на изкуството и други.

Застраховка имущество за офиси и търговски обекти

zastrahovka-imushtestvo-1-1Този вид застраховка покрива загуби, причинени от пожари, експлозии на съдове под налягане, различни природни бедствия, вандализъм, кражби чрез взлом. Освен застраховка имущество, в този случай имате възможност за допълнителни покрития като пари в каса, отговорност на наемателя, отговорност към посетители и клиенти, отговорност на работодателя, счупване на стъкло или стенни огледала и витрини, развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера, стоки на път и други.

Застраховка имущество на предприятия и електронно оборудване

Имущественото застраховане от Амарант обхваща грижата за различни производствени активи на предприятия и фирми, както и за електронно оборудване като компютри, сървъри, телевизори, касови апарати, медицинска апаратура и други. Тази застраховка имущество покрива човешка небрежност, неправилна употреба, пожар, кражба, природни бедствия и други вреди, причинени на застрахованото електронно оборудване.

Застраховка имущество за строително-монтажни работи

Тази услуга позволява на инвеститора, предприемача или главния инвеститор на даден строителен обект да го застрахова. Услугата застраховка имущество за строително-монтажни работи покрива щети, причинени на строителния обект, имуществени и неимуществени вреди на трети лица, както и други извънредни разходи.

Застраховка имущество на енергийни източници

Обект на застраховане са различни енергийни източници като ветрогенератори, фотоволтаици и друго оборудване, което се използва за генерирането на екологична енергия. Този вид застраховка имущество покрива щетите от пожари, мълнии, експлозии, вандализъм, увреждания след удар от превозно средство. Застраховка имущество на енергийните източници покрива и щети от природни бедствия, имплозия, свличане или срутване на земна маса и други разходи.

zastrahovka-imushtestvo-2-1Знаете ли, че амарант всъщност е името на красиво растение с тъмночервени цветове? „Амарант“ от гръцки означава „който не умира“. Растението е издържливо и е символ на безсмъртието, постоянството и вечността.

Същото важи и за застраховането на вашия дом, офис или предприятие с Амарант България. Сигурността на дома ви не е подробност, а е част от грижата към най-близките ви. В световен мащаб тенденцията за сключване на застраховка имущество нараства, защото модерният човек знае, че трябва да защити онова, което притежава и трябва да го стори навреме. Застраховка имущество е най-подходящият вариант както за офиса, техниката и всичко останало, което е важно за вас.