Отговорност на превозвача

Когато работата ви е свързана с това различни стоки да бъдат пренесени на големи разстояния, то няма как да не разчитате на застраховка отговорност на превозвача. Независимо дали вие сте представител на фирмата, която превозва товара или пък товарът е ваш, в никакъв случай не бива да пренебрегвате услугата отговорност на превозвача (да изисквате такава или сами да сключите). Тя се явява единствената защита на товара, покриваща различни рискове, но и защита на превозвача.

Никой не трябва да забравя, че когато работи в сферата на превозите, отговорността за товарите, които са му поверени, е негова. И това не е начин някой да си „измие ръцете“ или да прехвърли на друг човек отговорни задължения. Застраховката отговорност на превозвача е най-правилният договор за всеки професионален превозвач, чрез който не само да бъдат застраховани стоките, които се превозват, но и да бъдат уговорени задълженията на двете страни и да бъдат предвидени рисковете.

Какво представлява застраховката отговорност на превозвача?

otgovornost-na-prevozvacha-1Отговорността на превозвача покрива цялостната или частична липса или повреда на стоки, превозвани по шосе. Тази застраховка се сключва съгласно глава IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (СМК). Ако трябва с една дума да обясним какво преставлява отговорността на превозвача, то тази дума ще е „защита“.

Всеки ли може да сключи застраховка отговорност на превозвача?

Да, всяко лице, което е установено на територията на нашата страна, и трябва да защити личната си отговорност за това, че превозва товари по смисъла на Закона за автомобилните превози,е задължен да сключи застраховка отговорност на превозвача.

Какъв срок покрива отговорността на превозвача?

Този въпрос е много важен и затова го включваме. Удобството при сключването на застраховка отговорност на превозвача е, че тя може да бъде за срок от една година, за друг срок, който е предварително уговорен, или за конкретно превозно средство. Тази гъвкавост на услугата отговорност на превозвача, предлагана от Амарант България, осигурява повече възможности за избор на нашите клиенти.

Какво покрива застраховката отговорност на превозвача?

Отговорност на превозвача е доста комплексна застраховка, затова е редно да обясним малко по-подробно какви са точно случаите, в които тя действа. Ние държим всеки наш клиент да е максимално добре информиран и да знае какво да очаква при сключването ѝ. Застраховката отговорност на превозвача включва:

  • превози в рамките на Република България
  • международни превози
  • каботажни превози в рамките на Европейския съюз

Както сами можете да се убедите, застраховката отговорност на превозвача е с възможно най-разширено действие, за да може да покрие нуждите на всеки клиент.

Защо да изберете застраховка отговорност на превозвача

otgovornost-na-prevozvacha-2-600x400Причините са много, но нека ви посочим най-важните. Основната полза от застраховка отговорност на превозвача е, че по този начин си осигурявате застрахователно покритие спрямо дейността на всеки превозвач. Освен това, колкото и изтъркано да звучи, се чувствате много по-спокойни. След консултация с нашите експерти, можете да изберете дали да платите застраховка отговорност на превозвача на определен брой вноски, в зависимост от срока на застраховане. А и сами ще се убедите, че няма друг достатъчно ефективен начин за подобен тип застраховка, освен отговорност на превозвача.

Какви са вашите задължения, ако сте сключили застраховка отговорност на превозвача и настъпи застрахователно събитие

Основното ваше задължение при валидна застраховка отговорност на превозвача и настъпило застрахователно събитие е да уведомите компетентните органи, ако е настъпила кражба, пътнотранспортно произшествие, грешна доставка, злополука, пожар и други. Длъжни сте и да заснемете щетите по товара. Не бива да забравяте, че, ако сте сключили застраховка отговорност на превозвача, в срок от седем работни дни трябва да се обадите на нашите експерти от Амарант България, защото те ще ви дадат най-добрите и точни указания за следващи действия.

Има ли случай, в който моята застраховка отговорност на превозвача става невалидна

Да, има случай, в който застраховката отговорност на превозвача е невалидна и това е, когато сте пропуснали да платите вноска и е изтекъл падежът ѝ.

С какво Амарант България ми помага да избера най-добрата застраховка отговорност на превозвача

Ние сме застрахователен брокер, който работи с над дванайсет застрахователни компании. Това означава, че спрямо вашия конкретен случай и изисквания, ние можем да ви предложим възможно най-добрия вариант за услугата отговорност на превозвача, който да пасне на нуждите ви. Точно тази гъвкавост и персонално внимание са качествата, които клиентите ни ценят и заради които продължават да са с нас години наред.

По какъв начин можете най-бързо и лесно да сключите застраховка отговорност на превозвача чрез Амарант България

otgovornost-na-prevozvacha-4-320x202Начините са разнообразни и максимално достъпни. При ваше желание да сключите застраховка отговорност на превозвача, можете да го сторите в абсолютно всеки обект на нашата компания. Удобството е, че имаме офиси из цялата страна, за да можем да достигнем до всички наши настоящи и бъдещи клиенти. За получаване на допълнителна информация относно отговорност на превозвача можете да използвате и нашия електронен адрес  offfice@amarantbg.com, както и телефон +359 894 466 266. Което и да изберете, винаги ще получите пълна и точна информация, както професионални съвети.

Отговорността на превозвача не е просто да достави един товар от точка А до точка Б. Той трябва да се погрижи да запази целостта на поверената му стока и да го извърши по професионален начин. Именно затова е създадена и застраховката отговорност на превозвача – хем да защити стоката и респективно нейния собственик, хем да подсигури превозвача, че ако се случат непредвидени инциденти, които той не може да контролира, застрахователят ще покрие вредите върху товара. Освен това, отговорността на превозвача се явява такава и на цялата компания, за която той работи, така че този тип застраховка е изключително важна.