Обща гражданска отговорност за превозвач

Наредба 11 от 31.10.2011 г.  за извършване на международни автомобилни превози на товари и пътници гласи, че автомобилните превозвачи, при прелицензиране могат да доказват своята финансова стабилност със Застраховка Обща гражданска отговорност.

ЗАСТРАХОВКАТА СЕ СКЛЮЧВА, КАТО:

  1. застрахователна сума не по-малка от общия размер на капитала, с който е необходимо да разполага превозвачът съгласно член 7, параграф 1 от регламента;
  2. периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година.

Тарифна ставка: В диапазон от 0.40 % до 1.50 % в зависимост от размера на Агрегатния лимит на отговорност.