Членство

Застрахователен брокер АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД членува в:

bazb Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ)

Асоциацията има за цел да подпомага създаването и утвърждаването на добри условия за ефективна и качествена дейност на своите членове и да утвърждава престижа на професията на застрахователния брокер.

Управителят на АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ, г-н Янаки Янакиев е Заместник-Председател на УС на БАЗБ.