За нас

licenz-amarantАМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД е лицензиран застрахователен брокер с решение на КФН № 354-ЗБ и лиценз № 7-3Б/01.06.2006г. В нашето портфолио на услуги и продукти са заложени:

  • Сравняване условията на всички застрахователни продукти на лицензирани застрахователни компании на едно място

Професионална консултация и коректно обслужване

  • Конкурентни условия и гъвкави тарифи
  • Уведомяване за дължими вноски по разсрочена застрахователна­ премия
  • Методична помощ при завеждане на щети
  • Намаляване на разходите за застраховане чрез анализ на риска и комбиниране на покрития;
  • Поддържане на досие при последващи промени в договора – анекси, добавъци и др.;

Професионалното участие на застрахователен брокер при сключването на договор между клиент и застраховател е в защита и изгода на потребителя. В този динамично изменящ се сектор в икономиката и постоянно променящите се нормативи в застраховането, консултантът, който помага за правилния избор и покритие по дадена застраховка е само в позитив за интересите на клиента. Допълнително този вид услуга е безплатна. Възнаграждението си брокера получава от застрахователя. То е включено в тарифата и дори да сключите директен договор със застрахователя, цената на застраховката ще е същата. В този случай възнаграждението остава за застрахователя, а клиента остава без безплатен консултант.


amaranthЛюбопитно:
Амарант е вид тревисто растение с красиви тъмночервени цветове. Името идва от гръцката дума amarantos, което означава „който не умира“.
Растението никога не умира, и затова го наричат „зимния приятел на хората“. То краси много домове с естествените си цветове дори изсъхнало.
Amaranthus е символ на постоянството, издръжливостта, вечността и безсмъртието. Още в древността преди 8000 години е уважавано като цвете на бога.

Разпространено е в цял свят, като корените му са от Мексико. Символиката му достига до Европа, където през 1653 г. Шведската кралица създава началото на „Oрден на кавалерите на Амарант“.

Така и застрахователен брокер АМАРАНТ се стреми към постоянство, гарантирайки на Вас, нашите клиенти, сигурност и подкрепа.