Здраве и спокойствие

Пакетна здравна застраховка „Здраве & Спокойствие“ е подходяща както за частни лица, така и за служители на фирми, учреждения, организации с нестопанска цел и хора със свободни професии. С нея могат да се застраховат и групи от лица застраховани за собствена сметка или за сметка на работодателя им. Изгодната цена не натоварва бюджета и позволява непрекъснато застрахователно покритие.

Застраховката можете да сключите самостоятелно или като допълнение към други Ваши застраховки за по-пълна застрахователната защита.

  

uniqaПакетни покрития
Пакетна здравна застраховка „Здраве & Спокойствие“ е структурирана в два пакета от фиксирани застрахователни обезщетения, като клиентът има избор на един от тях:

 • Пакет „Дневни пари Комфорт“
 • Пакет „Дневни пари Престиж“
   Комфорт  Престиж
 Болничен престой вследствие на злополука, заболяване или раждане на дете
(в зависимост от причината за престоя)
35 или 70 валутни единици на ден 5 или 70 валутни единици на ден
Фрактури на кости
(в зависимост от вида и тежестта на фрактурата)
250 до 750 валутни единици еднократно 250 до 750 валутни единици еднократно
Операции
(в зависимост от категорията на проведената операция)
 750 до 2000 валутни единици на ден

 • Бързо и лесно сключване
 • Комплексна защита при злополука или заболяване
 • Възможности за избор на подходящият пакет
 • Възможност да се застраховат както служители на дадена фирма, така и групи от лица застраховани за собствена сметка
 • Възможност за сключване на групова застраховка по списък
 • Изгодни цени
 • Възможности за разсрочено плащане на премията
 • Обезщетения и за раждане на дете
 • Улеснена и ясна процедура и условия при изплащане на застрахователни обезщетения
КАКВО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА БЪДЕ СКЛЮЧЕНА?

Трябва само да ни кажете данните от Вашия документ за самоличност – име, презиме, фамилия и ЕГН.

КОЛКО СТРУВА?

В таблицата по-долу в зависимост от възрастовата група можете да видите стойността на застраховка Здраве и Спокойствие!

Пример: Иван Иванов (38 г.) има едногодишна застраховка „Здраве & Спокойствие” с пакет „Дневни пари Престиж”от УНИКА Живот, за която е заплатил еднократно премия от 99 лв. На редовния неделен футболен мач с приятели Иван получава сериозна контузия. Лекарите установяват, че има скъсани предни кръстни връзки. Кракът му е обездвижен и се налага да бъде опериран. Бързо и без усложнения Иван получава застрахователно обезщетение от общо 1460 лв., в това число:

 • за артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка – 1250 лв.
 • за болничен престой вследствие на злополука 3 дни по 70 лв. на ден – 210 лв.

Застрахователна премия примери:

 Възрастова група  Дневни пари КОМФОРТ Дневни пари ПРЕСТИЖ
годишна премия годишна премия
до 17 65 лв 77 лв
18-30 76 лв 90 лв
31-40 84 лв 99 лв
41-45 96 лв 113 лв
46-50 116 лв 136 лв
51-55 146 лв 172 лв
56-60 187 лв 221 лв
61-65 239 лв 282 лв