Сигурен дом

ПРОГРАМА СИГУРЕН ДОМ

СИГУРЕН ДОМ дава право на избор на клиента, да застрахова по негова преценка имуществото си в различна степен на застрахователна сума.

Възможни пакети:
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
Обща застрахователна сума 22 000 лв 33 000 лв 55 000 лв 77 000 лв …………. лв
Сграда + обзавеждане и техника Сграда 20 000 лв + обзавеждане и техника 2 000 лв Сграда 30 000 лв + обзавеждане и техника 3 000 лв Сграда 50 000 лв + обзавеждане и техника 5 000 лв Сграда 70 000 лв + обзавеждане и техника 7 000 лв Сграда …….. лв + обзавеждане и техника ……… лв
Покрития
 • Пожар
 • Природни бедствия
 • Изтичане на вода и пара
 • Кражба чрез взлом или техническо средство
 • Злоумишлени действия и вандализъм
 • Чупене на стъкла
 • Гражданска отговорност към трети лица
-
 • Свличане или срутване на земни маси и/или подпочвени води
 • Земетресение
 • Удар от превозно средство и животно
 • Късо съединиение и/или токов удар
Премия 35,70 лв 58,14 лв 95,88 лв 133,62 лв ... лв
*ПРОМОЦИОНАЛНА ПРЕМИЯ 30,00 лв 50,00 лв 82,00 лв 114,00 лв

 • Имуществената застраховка защитава дома и домашното имущество с изгодни покрития
 • Получавате БОНУС ПОКРИТИЯ 
 • Сами избирате застрахователната сума 
 • Бързо изплащане на щети до 500 лв 
 • Възможност за разсрочено плащане 
 • Без опис на имуществото 
 • Без оглед
БОНУС ПОКРИТИЯ:
Untitled Разчистване на развалини и останки, отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие; преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество
folder Административни разходи за повторно изваждане/ дубликат на документи, чертежи, увредени и/ или унищожени от застрахователно събитие
key_icon Подмяна на външни брави в случай на откраднат/ загубен ключ е валидно при следните условия
(за полици с над 100 лева премия) – възст. на разходи до 50 лева
hotel_icon Разходи за временно настаняване – Обезщетяват се разходите за временно настаняване на Застрахования и членовете на неговото семейство (в хотел или жилище пoд наем) - до 5% от общата застрахователна сума по полицата, но не повече от 100 дни, на ден – дo 1 % от лим. на отговорност
ИЗБИРАЕМИ ПОКРИТИЯ:
laptop_and_mobile_4267 Покритие за материални щети на преносима електронна техника – лимит 1000 лв. Покрити са щети по: мобилни телефони, таблети, лаптопи, фотоапарати. На цена 7 лв на година при еднократно плащане! 
Immigration

Клауза „Злополука“
Покрива се цялото домакинство за рисковете:

 • Фатално събитие
 • Трайна загуба на работоспособност
 • Временна загуба на работоспособност

На цена 8 лв на година за застр. сума 3 000 лв при еднократно плащане!
На цена 11 лв на година за застр. сума 5 000 лв при еднократно плащане!
На цена 15 лв на година за застр. сума 7 000 лв при еднократно плащане!

Застраховката се сключва за срок от 1 година.

Оставаме на Ваше разположение за допълнителни уточнения и коментари.

Вземете Вашата оферта бързо, лесно като изпратите запитване на мейл offfice [at] amarantbg.com  или позвъните на +359 894 466 266.