Автоасистанс на пътя

Факт е, че автомобилът е част от ежедневието на почти всеки човек. Това е най-честото използвано транспортно средство от човечеството в днешно време, което поражда висока експлоатация.

Но поняга се случват непредвидени ситуации по време на път като тези, които затрудняват изпълнението на предвиденото пътуване: спукана гума, празен резервоар, двигателен проблем или др.

ЗАЩО НЕ СИ УЛЕСНИМ ЖИВОТА И  НА КАКВА ЦЕНА Е ВЪЗМОЖНО ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ?

Застраховка „Автоасистанс за България“ , наричана още застраховка „Помощ на пътя“, покрива разходи, които са възникнали по време на път, породени от неизправността на автомобила – т.е. ПОМОЩ на пътя.

Непредвидените ситуации, които са и включени покрити рискове по полицата са:

  • пътно-транспортно произшествие (ПТП);
  • злоумишлени действия или при техническа повреда;
  • грешно заредено гориво;
  • спукана гума и др.

Застрахователите работят съвместно с Асистираща компания /Партньор/, с която се разплащат директно при възникване на събитие. Така на клиента се предоставя безплатно транспортиране (пътна помощ), осигуряване на техническа помощ и труд за увреденото моторно превозно средство (МПС), в случай на обездвижването му.

Територия на валидност – България. Някои застрахователи предлагат покритието и за чужбина, но при по-висока цена на застраховката.

avtoasistans-1

avtoasistans-2

За цени с валидност извън България, за по кратък период или товарно МПС оставаме на разположение:

office [@] amarantbg.com
+359 894 466 266