Важно за КАСКО ЗАСТРАХОВКА

ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР

  • След ИЗДАВАНЕ и ПОДНОВЯВАНЕ на полица АВТОКАСКО е необходимо ОГЛЕД на автомобила
  • Пазете ОРИГИНАЛНАТА ПОЛИЦА С ПЕЧАТ и подпис на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и платежните документи
  • При извършване на промяна по собствеността на автомобила или регистрационен НОМЕР задължително се издава добавък към застрахователна полица – 7 дневен срок
  • При неплащане на дължимата вноска полицата Ви ще бъде прекратена в 15 дневен срок. В този срок Вие няматe покритие.
  • При сключването на полицата се запознайте подробно с общите условия на застрахователя. На тях се базират бъдещите отношения между клиент и застраховател.

ЩЕТИ И ЛИКВИДАЦИЯ

  • При настъпване на застрахователно събитие се обърнете към представителствата на АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ за получаване на насоки за действие – www.amarantbg.com
  • Не оставяйте свидетелството за регистрация и ключовете в МПС, в случай на кражба ще бъде отказано дължимото обезщетение
    Ако сами си отремонтиранета щетата, отидете на оглед при застрахователя да я отпишат
  • ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПТП и попълване на ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ задължително уведомявате КАТ, като ви дават входящ номер на обаждането. Него записвате на двустранния протокол.

В случай, че възникнат допълнителни въпроси не се колебайте и се свържете с нас на следните телефони:

ЗА ЩЕТИ: 0895 515 011 и 0895 533 761

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ВЪПРОСИ: 0894 466 266

download-button-gif_2_a