Полезно

kubcheta-sadeistwie

Застрахователен брокер АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ има отдел, който е специализиран в съдействие при възникване на застрахователни събития.

  • Нашата консултация цели да бъде в помощ на клиента, като го запознаваме с всички Важни условия на застрахователя при възникване на събитие.
  • Отделът следи документално развитието на всяка щета, възложена от страна на клиента, съдейства при необходимост в съставяне на молби към застрахователя за преразглеждане на застрахователни обезщетения и др.