Партньори

Богатият опит, доброто име и вече утвърдените ни позиции сред водещите на пазара застрахователи, ни позволяват да договаряме за нашите клиенти специални условия и преференциални тарифни числа по всички видове застраховки. По този начин, ползвайки услугите на „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, застрахованите лица спестяват значителни средства от своя бюджет. Наши основни партньори в общо и животозастраховане са:

alianz armeec bulstrad
dzi generali (1) levins
olimpic ozk uniqa (1)
zadbg_1 bulins groupama