Промени при издаване на Гражданска отговорност

2017-11-13

Във връзка прилагането на Наредба 54/30.12.2016г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането, бяха направени промени в Информационните Системи на Застрахователите. Въведенията са свързани с необходимата допълнителна информация, която трябва да се предостави от клиента.

Коментари

Няма публикувани коментари.

Нов коментар