Подновихте ли си застраховката?

2012-10-30

Наредба 11 от 31.10.2011 г.  за извършване на международни автомобилни превози на товари и пътници гласи, че автомобилните превозвачи, при прелицензиране могат да доказват своята финансова стабилност със Застраховка Обща гражданска отговорност.

ЗАСТРАХОВКАТА ПОКРИВА:

Съгласно Кодекс за застраховане чл. 223, ал. (1) и Общите условия по застраховката както следва:

а) сумите, които Застрахованият на законно основание стане отговорен да заплати като компенсация за материални щети или телесни увреждания /имуществени и неимуществени щети/, причинени през срока на застраховката на трети лица във връзка с описаната в Полицата дейност (покритие на база едно застрахователно събитие);

б) целесъобразно направените разходи за ограничаване и/или намаляване на вредите, както и

в) таксите и съдебните разноски, направени за защита на Застрахования по дела, в които Застрахователят е бил привлечен на страната на Застрахования като трето лице – помагач

Тарифна ставка: В диапазон от 0.40 % от размера на Агрегатния лимит на отговорност.

ПРИМЕР: При застрахователна сума в размер на 200 000 лв – премията ще е 800,00 лв без данък 2 % за срок от 1 година.

Коментари

Няма публикувани коментари.

Нов коментар