Мисия Защити своя дом

2016-06-23

БАЗБ, съвместно със СО – район „Сердика“ ще учи деца да реагират при бедствия.
Застрахователни брокери ще разясняват как децата да реагират  при извънредни ситуации и ползата от застраховането.

Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), съвместно със СО – район „Сердика“ и 02 районна служба Пожарна безопасност и защита на населението стартират кампания за информираност на обществото за действия при бедствия, пожари  и аварии. В рамките на кампанията МИСИЯ „Защити своя дом“, БАЗБ ще организира обучения на ученици от СО – район  „Сердика“ как да реагират при природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари и други извънредни ситуации.

МИСИЯ „Защити своя дом“ ще стартира официално на 23 февруари. Тя ще включва образователни акции за ученици от 4-ти  до 7-ми клас от общинските учебни заведения от СО – район  „Сердика“.

Учениците ще посетят 02 районна  служба „Пожарна безопасност и защита на населението“,  където  ще се запознаят с естеството на работа на служителите. Ще бъде изнесена  беседа за основните правила за пожарна безопасност, както и демонстрации.

Друга образователна акция включва посещение на БЧК – Национален учебен център в с. Лозен, в които учениците ще преживеят симулации на земетресение, ще научат повече за видовете природни бедствия и ще преминат подготовка за оказване на първа долекарска помощ.
Заедно с обученията ще стартира и конкурс за есе и рисунка на тема, свързана с предпазването от природните бедствия и аварии и застраховането. Най-добрите и креативни творби ще бъдат наградени.

Информационната  кампания МИСИЯ “Защити своя дом” на БАЗБ, СО – район „Сердика“ и 02 Районна служба  „Пожарна безопасност и защита на населението“  цели чрез подходящи беседи и демонстрации, учениците да добият знания и умения за справяне в ситуация при възникнало природно бедствие – наводнение, земетресение, пожар или авария, както и информираност на обществото за ползите  от застраховането, във връзка с промените в Закона за защита при бедствия.

Кампанията ще се провежда паралелно и на сайта на БАЗБ www.baib.bg, и сайта на СО – район „Сердика“ www.serdika.bg за да достигне до максимален брой граждани.

luv sofia mvr

Коментари

Няма публикувани коментари.

Нов коментар