Категория "Реални истории"

woman1
Мирела Цветкова
Застрахована съм в застрахователна компания ДЗИ чрез АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ. Отдел Щети ми съдействаха при завеждане на застрахователно събитие, възникнало при навлизане в дълбока дупка на...
Прочетете повече
woman2
Илияна Александрова
Имам сключена здравна застраховка към МЕДИКО 21 АД. Сключих я в централния офис на АМАРАНТ. Наложи ми се да ме хоспитализират, като при постъпването в...
Прочетете повече