Уведомление за поверителност за клиенти

/Уведомление за поверителност за клиенти
Уведомление за поверителност за клиенти 2018-05-27T18:07:27+00:00

С изпращането на запитването приемаме, че ни давате съгласие да обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на исканата от Вас информация. В случай че впоследствие решите да оттеглите съгласието си, можете да го направите, като ни изпратите имейл на адрес office@amarantbg.com. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.