Транспортни застраховки

/Транспортни застраховки
Транспортни застраховки 2018-05-27T22:13:42+00:00

Карго застраховкиКАРГО ЗАСТРАХОВКИ
ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ (КАРГО ЗАСТРАХОВКА).

Отговорност на превозвача ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА
Покрива отговорността на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на стоки по шосе съгласно гл. IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /СМК/. Застраховката може да се сключи за срок от една година, за друг уговорен срок или за отделен рейс.

ОБЩА ГРАЖД. ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕВОЗВАЧОБЩА ГРАЖД. ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕВОЗВАЧ