СЕРТИФИКАТ

//СЕРТИФИКАТ

Амарант изпълни изискванията съгласно стандарт по OHSAS 18001:2007 за СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. Стандарта се внедри по проект ДОГОВОР ESF-2303-06-11015 – „ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД” BG051PO001-2.3.03-0443. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

sertifikat_amarant.jpg

2018-05-27T16:40:53+00:00 юни 1st, 2014|