Селскостопански застраховки

/Селскостопански застраховки
Селскостопански застраховки 2018-05-27T22:33:23+00:00

Земеделски културиЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ
Тази застраховка осигурява широка защита на реколтата от земеделски култури срещу природни бедствия.

Застраховка на трайни насажденияЗАСТРАХОВКА НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Обект на покритие е самото растение. Продуктът позволява на земеделците да получат средства за възстановяване на увредени от застраховани рискове многогодишни насаждения.

Застраховка на домашни и селскотопански животниЗАСТРАХОВКА НА ДОМАШНИ И СЕЛСКОТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
Основно предназначение на застраховането на домашни животни е да предостави на застрахованите парични компенсации за нанесените им щети от застрахователни събития