Промоции – Сигурен Дом

/Промоции – Сигурен Дом
Промоции – Сигурен Дом 2018-04-27T09:03:25+00:00

/tizer/Fotolia_77631182_XS.jpg

ПРОГРАМА СИГУРЕН ДОМ

СИГУРЕН ДОМ дава право на избор на клиента, да застрахова по негова преценка имуществото си в различна степен на застрахователна сума.

Възможни

пакети:

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5

Обща застрахователна сума

22 000 лв

33 000 лв

55 000 лв

77 000 лв

…………. лв

Сграда + обзавеждане и техника

сграда 20 000 лв + обзавеждане и техника 2 000 лв

сграда 30 000 лв + обзавеждане и техника 3 000 лв

сграда 50 000 лв + обзавеждане и техника 5 000 лв

сграда 70 000 лв +обзавеждане и техника 7 000 лв

Сграда …….. лв + обзавеждане и техника ……… лв

Покрития

 • Пожар

 • Природни бедствия

 • Изтичане на вода и пара

 • Кражба чрез взлом или техническо средство

 • Злоумишлени действия и вандализъм

 • Чупене на стъкла

 • Гражданска отговорност към трети лица

 • Свличане или срутване на земни маси и/или подпочвени води
 • Земетресение
 • Удар от превозно средство и животно
 • Късо съединиение и/или токов удар

Премия

35,7 лв

58,14 лв

95,88 лв

133,62 лв

….. лв

*ПРОМОЦИОНАЛНА ПРЕМИЯ

*30,00 лв

*50,00 лв

*82,00 лв

*114,00 лв

house.jpg

 • Имуществената застраховка защитава дома и домашното имущество с изгодни покрития

 • Получавате БОНУС ПОКРИТИЯ 

 • Сами избирате застрахователната сума 
 • Бързо изплащане на щети до 500 лв 
 • Възможност за разсрочено плащане 
 • Без опис на имуществото 
 • Без оглед

БОНУС ПОКРИТИЯ:

 Разчистване на развалини и останки, отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие; преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество;

 Административни разходи за повторно изваждане/ дубликат на документи, чертежи, увредени и/ или унищожени от застрахователно събитие

 Подмяна на външни брави в случай на откраднат/ загубен ключ е валидно при следните условия

(за полици с над 100 лева премия) – възст. на разходи до 50 лева

 Разходи за временно настаняване – Обезщетяват се разходите за временно настаняване на Застрахования и членовете на неговото семейство (в хотел или жилище пoд наем) – до 5% от общата застрахователна сума по полицата, но не повече от 100 дни, на ден – дo 1 % от лим. на отговорност

ИЗБИРАЕМИ ПОКРИТИЯ:

 Покритие за материални щети на преносима електронна техника – лимит 1000 лв. Покрити са щети по: мобилни телефони, таблети, лаптопи, фотоапарати

На цена 7 лв на година при еднократно плащане! 

 Клауза „Злополука“ Покрива се цялото домакинство за рисковете:

 • Фатално събитие

 • Трайна загуба на работоспособност

 • Временна загуба на работоспособност

На цена 8 лв на година за застр. сума 3 000 лв при еднократно плащане!
На цена 11 лв на година за застр. сума 5 000 лв при еднократно плащане!
На цена 15 лв на година за застр. сума 7 000 лв при еднократно плащане!

Застраховката се сключва за срок от 1 година.

Оставаме на Ваше разположение за допълнителни уточнения и коментари.

Вземете Вашата оферта бързо, лесно като изпратите запитване на мейл offfice@amarantbg.com  или позвъните на +359 894 466 266.