Отговорност на продукта

/Отговорност на продукта
Отговорност на продукта 2018-05-27T14:30:05+00:00

/testtest/index.jpegПокрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за посочените от него продукти до договорени лимити и териториален обхват, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от ползването на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или по друг начин пуснал в обръщение.