Обща гражданска отговорност

/Обща гражданска отговорност
Обща гражданска отговорност 2018-05-27T14:25:13+00:00

/testtest/images.jpegПокрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му, вкл. на отделна негова структура.