Медицински застраховки за чужденци в България

/Медицински застраховки за чужденци в България
Медицински застраховки за чужденци в България 2018-05-27T14:02:52+00:00

/testtest/Atlas_travel_insurance_5.jpgПо условията на „Медицинска застраховка за чужденци в България“ се застраховат чужденци и лица без гражданство, които краткосрочно пребивават в страната или преминават транзитно през територията на Република България.
Териториална валидност

Застраховката е валидна само за територията на Република България.

Покрити рискове по застраховката са:

Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване, включително спешно зъболечение;
Репатриране;
Смърт вследствие злополука.