Правила при имущество

 1. Когато застраховате дома си попитайте дали има самоучастие във включените рискове

 2. Попитайте дали в риска наводнение е включено и авария от Вик и други инсталации

 3. Поискайте да бъде включен риска Допълнителни разходи - покритието му ще възстанови разходи за отремонтиране на брави и ключалки и др, възникнали при вандализъм

 4. При възникване на щета първо се обърнете към вашият застрахователен брокер и застраховател

 5. Кажете всички обстоятелства - дали е обитаван постоянно, сезонно или периодично имота или се дава под наем

  post4.JPG

 6. При кражба попитайте дали се покрива действия чрез техническо средство - в днешно време все повече крадци осъществяват престъпните си действия със средства, чрез които не си личи, че има взлом

 7. При сключен риск кражба проверете дали имате документи за застрахованото имущество

 8. При кражба или опит за такава уведомете задължително полицията

 9. При пожар задължително уведомете служба за пожарна и аварийна безопасност

 10. Сключвайте риска Гражданка отговорност - ще ви спести много разправии, ако увредите имущество на съсед - например при наводнение

 11. Винаги трябва да имате Общи условия към договора и да сте запознати с тях

  homeowners_insurance_premiums.jpg

 12. При Пожар задължително уведомете Пожарната служба
 13. При възникнало събитие никога не отремонтирайте нанесените щети преди застрахователят да е позволил и/или минал на оглед. В спешни случаи, когато това е крайно необходимо, предварително го съгласувайте със застрахователя и застрахователния брокер
 14. За всяко подобрение или отремонтиране на имуществото трябва да имате доказателствен документ за извършения разход