Правила при каско

­
  • След ИЗДАВАНЕ и ПОДНОВЯВАНЕ на полица АВТОКАСКО е необходимо ОГЛЕД на автомобила


  • Пазете ОРИГИНАЛНАТА ПОЛИЦА С ПЕЧАТ и подпис на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и платежните документи


  • При извършване на промяна по собствеността на автомобила или регистрационен НОМЕР задължително се издава добавък към застрахователна полица - 7 дневен срок


  • При неплащане на дължимата вноска полицата Ви ще бъде прекратена в 15 дневен срок. В този срок Вие няматe покритие.


ЩЕТИ И ЛИКВИДАЦИЯ

0_auto_insurance_in_canada.jpg

  • При настъпване на застрахователно събитие се обърнете към представителствата на АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ за получаване на насоки за действие – www.amarantbg.com


  • Не оставяйте свидетелството за регистрация и ключовете в МПС, в случай на кражба ще бъде отказано дължимото обезщетение


  • Ако сами си отремонтиранета щетаТА отидете на оглед при застрахователя да я отпишат

  • ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПТП и попълване на ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ задължително уведомявате КАТ като ви дават входящ номер на обаждането. Него записвате на двустранния протокол.


В случй, че възникнат допълнителни въпроси не се колебайте и се

свържете с нас на следните телефони:


  • ЗА ЩЕТИ: 0895 515 011 и 0895 533 761

  • ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ВЪПРОСИ: 0894 466 266