При щета имущество

­Завеждане на щети - ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ и изплащане на обезщетения по застраховка ”Злополука”

 При настъпване на застрахователно събитие по действаща застраховка, независимо от вида й ( имущество, „Злополука”, „Карго” и т.н.), е необходимо застрахованото лице да представи пред застрахователната компания определен пакет от документи.

За своите клиенти „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ” се ангажира с:

4921961_f260.jpg
 • проучване на конкретния случай;
 • информира клиента за процедурата;
 • съдеиства за набавяне на пълния набор от документи и за попълване на съответните формуляри;
 • заема се с представяне на необходимите документи пред експертите на застрахователното дружество;
 • организира извършването на огледи; осигурява правни консултации при по - специфичните случаи;

 

  След предявяване на претенцията продължаваме да следим случая и уведомяваме застрахования за развитието по него до излащане на полагащото се обезщетение.

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:

  Мирослава Лазарова

  тел.: 02/ 953 27 95

  тел./факс: 02/ 953 10 29