Злополука на спортиста

/football.jpg ­­­

АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ предлага на Ваше внимание
застраховка ЖИВОТ за всички спортисти от НСА и спортните училища.


Покритията са :


1. Смърт вследствие заболяване

2. Смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки
3. Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки
4. Временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 30 дни, настъпила по време на състезания и тренировки

В зависимост от застрахователната сума дължимата премия е както следва:­

­

за 1000 лв застрахователна сума - 10,00 лв
за 2000 лв застрахователна сума - 20,00 лв
за 3000 лв застрахователна сума - 30,00 лв
за 5000 лв застрахователна сума - 50,00 лв

­­

Забележка: Застраховката важи за картотекиране за новия сезон и за записване на учебната година към НСА и към спортните училища.