Смесена застраховка ЖИВОТ

/images4444.jpeg ­Tези застраховки освен чисто рисковата си част имат и спестовен елемент.

Предлагат се следните няколко вида застраховки:

1. С периодично изплащане на 30% от застрахователната сума на всеки 3 години
2. Семейна смесена застраховка
3. С 10% годишно нарастване
4. Застраховка върху живота на един родител комбинирана с получаване на рента
5. Индивидуална спестовна застраховка