КЛИЕНТИ

Добре дошли в нашия корпоративен отдел, който работи изцяло

за защита на застрахователните интереси на нашите бизнес клиенти. ­


ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Като  обслужващ брокер, „Амарант България“ ООД, води политика, насочена
към осигуряване на цялостна защита на застрахователните интереси на клиента. В
тази връзка, развиваме дейността си в няколко основни направления:

Wide-format-plotter-scanner-analysis.jpg
 • Анализ  на  застрахователните  интереси  на  клиента  в  зависимост  от дейността  му  и консултиране  за  подходящите  за  него  застрахователни продукти;

 • проучване и анализ  на пазара, с оглед на това да предложим на клиента условията, които ще защитят в най- голяма степен застрахователните му интереси;
 • поддържане на застрахователните договори, в т.ч. следене на 
сроковете на сключените застраховки и уведомяване на клиента за предстоящи падежи;
 • Подновяване на изтичащи застраховки;
 • Пълно съдействие при настъпване на застрахователно събитие.
ЛИКВИДАЦИЯ ЩЕТИ

             Доброто обслужване при настъпване на застрахователно събитие е особено
важно  за  клиента.  Затова  ликвидацията  на  щети  е  силно  застъпена  линия  в
политиката на „Амарант България“ ООД.
             Чрез  създадения  към  структурата  на  Брокера  отдел,  специализиран  в
ликвидацията на щети,  осигуряваме на клиентите си своевременно и компетентно
съдействие при настъпване на застрахователно събитие, като се ангажираме със:


cheklist.jpg

1. обявяване на събитието пред застрахователното

дружество;
2. попълване на необходимата документация за

предявяване на претенция за щета;


3. организиране на оглед на увреденото имущество;


4. поддържане на клиентско досие;


5. следене на щетата до приключването й

и информиране на клиента за всеки етап от

развитието й до изплащане на обезщетение.            Осигуряването на цялостна защита на застрахователните интереси,

вече доказаният ни опит и коректност при обслужването, привличат все повече

клиенти.

ОПИТ В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ

                 С предлагането на пълен набор от пакет услуги,  добре развитата

клонова мрежа с над 30 клонове и офиси в цялата страна,  успяваме изцяло

да удовлетворим нуждите на нашите клиенти, гарантирайки  им сигурност,

подкрепа и удобство. Отдел корпоративни клиенти имат опит при застраховане

на нетрадиционни застарховки като:

sub-graphic.jpg
 • Застраховане на екологични енергийни източници - фотоволтаици, ветроизмервателни мачти, електроцентрали и др.
 • Застраховка Финансови рискове
 • Специализиране в застарховане на медицинско оборудване и неимуществени интереси на медицински заведения
 • Застраховка на мероприятие - покриване на инвестицията при отмяна на обществено събитие
 • Договаряне на нетрадиционни рискове, които по стандартни условия са изключени

В портфолиота на брокера са се доверили корпоративни клиенти, като:

 • РЕСТОРАНТИ ЗА ХРАНЕНЕ - ХЕПИ, МАРАЯ
 • СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ - ПАМПОРОВО, СК МОТЕН, ОТБОРИТЕ НА УНСС
 • СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ - МОНИМЕКС,ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ
 • АСОЦИЯЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ
 • ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ
 • ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО СТАРА ЗАГАРА, ХЪС, ЗАГАТО, КЕНТАВЪР, КИРОВ, ТРАКИЯ РМ, АЕА
 • ОБЩИНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ИНСТИТУЦИИ- Община Изгрев, Община Сердика, Община Нови искър, Община Изток
 • МЕДИЦИНСКИ ЗАВЕДЕНИЯ- ХИЛКЛИНИК
 • В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ - ТЕЛЕЛИНК, ХЕРМЕС, СИЕСАЙЕФ, СПИСАНИЕ МОДА,ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 •     съдействие за регистрации в КАТ София и Пловдив