СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАСТРАХОВКИ

Земеделски култури Земеделски култури
Тази застраховка осигурява широка защита на реколтата от земеделски култури срещу природни бедствия.
Застраховка на трайни насаждения Застраховка на трайни насаждения
Обект на покритие е самото растение. Продуктът позволява на земеделците да получат средства за възстановяване на увредени от застраховани рискове многогодишни насаждения.
Застраховка на домашни и селскотопански животни Застраховка на домашни и селскотопански животни
Основно предназначение на застраховането на домашни животни е да предостави на застрахованите парични компенсации за нанесените им щети от застрахователни събития