Рискова застраховка Живот

/3333.jpeg ­При тях застрахователят предоставя възможност на клиента да избере условията, които най-добре подхождат на неговите интереси както по отношение на обхвата на рисково покритие, така и по отношение на застрахователната сума и размера на обезщетенията.