ПЛАНИНСКА ЗАСТРАХОВКА

/ski.jpg Планинската застраховка на Кю Би И осигурява покритие при смърт и трайна нетрудоспособност от злополука за лимити на отговорност съответно 1 000, 2 000, 3 000 и 5 000 лв.

Кю Би И покрива също и медицинси разноски и разходи за транспортиране на застрахования до медицинско заведение за лимити съответно 1 000, 1 500 , 2 000 и 3 000 лв.


Компанията възстановява разходи за действията на Български червен кръст и Планинска спасителна служба по издирване, спасяване, оказване на първа медицинска помощ и транспортиране в случай на злополука.

Покрити рискове

Лимит на отговорност (лева)


Опция

I

II

III

IV

Смърт и трайна загуба на трудоспособност от злополука

1000 лв.

2000 лв.

3000 лв.

5000 лв.

Медицински и спасителни разноски

1000 лв.

1500 лв.

2000 лв.

3000 лв.

Промоционална цена

за 12 месеца
25,50 лв
38,25 лв
51,00 лв
76,50 лв
за 6 месеца
18,36 лв
27,54 лв
36,72 лв
55,08 лв

За 3 месеца

15,30 лв

22,95 лв.

30,60 лв

45,90 лв.

 Всеки клиент на АМАРАНТ ПОЛУЧАВА БОНУС КЛУБНА КАРТА.

Платете on-line Вашата новосключена полица от тук .

Консултирайте се с нашите експерти на тел. 0894 466 266