ЛИЦЕНЗ


Застрахователен брокер АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД е лицензиран посредник с разрешение № 354-ЗБ/30.05.2006г.

На основание чл.153 от Кодекс на застраховането брокера извършва застрахователно посредниество по възлагане на клиента.


При  извършване  на  застрахователно  посредничество  възнаграждението  на застрахователния  брокер  се  включва  в  застрахователната  премия  и  се  дължи  от застрахователя. 

При осъществяване на дейността си застрахователният брокер извършва пълен анализ  на  застрахователните  рискове,  предложенията  за  застрахователно  или презастрахователно  покритие,  предоставя  консултантски  услуги,  администрира сключването на застрахователния или презастрахователния договор, следи сроковете за подновяване на договорите и съдейства на потребителя на застрахователни услуги при уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие.


udo.jpg