Злополука на местата

/auto_insurance_1.jpg ­Застраховат се всички лица в превозното средство, вкл. мястото на водача с брой обявен в регистрационното свидетелство на автомобила. Покрити рискове са смърт от злополука, трайна и/или временна загуба на трудоспособност; медицински разноски от злополука.