Застраховка за офиси и търговски обекти

/icons/office.jpg Застраховката покрива загуби, причинени от:

• пожар, включително и последиците от гасенето на пожара
• експлозия на съд под налягане
• природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони
• изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове)
• злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
• удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар
• кражба чрез взлом
• земетресение


В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

• пари в каса (в работно и в извънработно време)
• отговорност на наемателя
• отговорност към посетители и клиенти
• отговорност на работодателя
• счупване на стъкло или стенни огледала и витрини
• развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера
• стоки на път и други