Новини

23.03.2016
МИСИЯ ЗАЩИТИ СВОЯ ДОМ

Мисия "Защити своя дом"

БАЗБ, съвместно със СО - район "Сердика" ще учи деца да реагират при бедствия
Застрахователни брокери ще разясняват как децата да реагират  при извънредни ситуации и ползата от застраховането


Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), съвместно със СО - район "Сердика" и 02 районна служба Пожарна безопасност и защита на населението стартират кампания за информираност на обществото за действия при бедствия, пожари  и аварии. В рамките на кампанията МИСИЯ „Защити своя дом“, БАЗБ ще организира обучения на ученици от СО - район  "Сердика" как да реагират при природни бедствия - земетресения, наводнения, пожари и други извънредни ситуации.
МИСИЯ „Защити своя дом“ ще стартира официално на 23 февруари. Тя ще включва образователни акции за ученици от 4-ти  до 7-ми клас от общинските учебни заведения от СО - район  „Сердика“.
Учениците ще посетят 02 районна  служба "Пожарна безопасност и защита на населението",  където  ще се запознаят с естеството на работа на служителите. Ще бъде изнесена  беседа за основните правила за пожарна безопасност, както и демонстрации. 
 Друга образователна акция включва посещение на БЧК - Национален учебен център в с. Лозен, в които учениците ще преживеят симулации на земетресение, ще научат повече за видовете природни бедствия и ще преминат подготовка за оказване на първа долекарска помощ.
Заедно с обученията ще стартира и конкурс за есе и рисунка на тема, свързана с предпазването от природните бедствия и аварии и застраховането. Най-добрите и креативни творби ще бъдат наградени.
Информационната  кампания МИСИЯ “Защити своя дом” на БАЗБ, СО - район "Сердика" и 02 Районна служба  "Пожарна безопасност и защита на населението"  цели чрез подходящи беседи и демонстрации, учениците да добият знания и умения за справяне в ситуация при възникнало природно бедствие - наводнение, земетресение, пожар или авария, както и информираност на обществото за ползите  от застраховането, във връзка с промените в Закона за защита при бедствия.
Кампанията ще се провежда паралелно и на сайта на БАЗБ www.baib.bg, и сайта на СО - район "Сердика" www.serdika.bg за да достигне до максимален брой граждани.

 


 Онлайн калкулатори