Новини

11.03.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Публична покана на „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Амарант България“ ООД“ във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-06-11015.

Документи можете да изтеглите от ­тук.


Онлайн калкулатори