Новини

07.11.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА АМАРАНТ

­

Публична покана на „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на лични предпазни средства – предпазни очила за компютър с фотосолар“ във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-06-11015.

Документи можете да изтеглите от ­тук.


Онлайн калкулатори