Медицински застраховки да Чужденци в България Медицински

/testtest/Atlas_travel_insurance_5.jpg По условията на „Медицинска застраховка за чужденци в България“ се застраховат чужденци и лица без гражданство, които краткосрочно пребивават в страната или преминават транзитно през територията на Република България.
Териториална валидност

Застраховката е валидна само за територията на Република България.
Покрити рискове

Покрити рискове по застраховката са:

    медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване, включително спешно зъболечение;
    репатриране;
    смърт вследствие злополука.