Карго застраховки

/Damaged_Box.jpg ­

ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ (КАРГО ЗАСТРАХОВКА)


Застраховат се товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство.


АБОНАМЕНТНА ЗАСТРАХОВКА

Подвид на застраховка КАРГО. Покритието на Застрахователя се простира върху всички или определени видове товари, които Застраховащият ще изпраща или получава през определен период и/или до определена сума.


ЗАСТРАХОВКА ОТ СКЛАД ДО СКЛАД

Застраховката се предлага като подвид на застраховка КАРГО