Застраховка имущество

Хората се сещат да сключат застраховка имущество, едва когато се окаже, че са закъснели. Застраховките не са каприз, а необходимост не само за частни лица, но и за всякакви фирми и предприятия. Можете да сключите застраховка имущество за всичко, което притежавате, за да сте спокойни и сигурни както в бизнеса, така и в личния ви живот. Амарант България ви предлага всякакви видове застраховки, с които да защитите своето имущество, а по този начин да предпазите и самите себе си. Така ще осигурите не само вашето лично спокойствие, но и това на най-близките ви хора. А и ще знаете, че вашата застраховка имущество ви „пази гърба“ и ще бъде до вас във всички непредвидени моменти. Застраховка имущество за дома Застраховка имущество за дома от Амарант България обхваща не само застраховане на недвижимо, но и на движимо имущество. Със застраховка за дома може да се погрижите за своето жилище, офис, вила, както и всякаква техника, машини, съоръжения, произведения на изкуството и други. Застраховка имущество за офиси и търговски обекти Този вид застраховка покрива загуби, причинени от пожари, експлозии на съдове под налягане, различни природни бедствия, вандализъм, кражби чрез взлом. Освен застраховка имущество, в този случай имате възможност за допълнителни покрития като пари в каса, отговорност на наемателя, отговорност към посетители и клиенти, отговорност на работодателя, счупване на стъкло или стенни огледала и витрини, развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера, стоки на път и други. Застраховка имущество на предприятия и електронно оборудване Имущественото застраховане от Амарант обхваща грижата за различни производствени активи на предприятия и фирми, както и за електронно оборудване като компютри, сървъри, телевизори, касови апарати, медицинска апаратура и други. Тази застраховка имущество покрива човешка небрежност, неправилна употреба, пожар, кражба, природни бедствия и други вреди, причинени на застрахованото електронно оборудване. Застраховка имущество за строително-монтажни работи Тази услуга позволява на инвеститора, предприемача или главния инвеститор на даден строителен обект да го застрахова. Услугата застраховка имущество за строително-монтажни работи покрива щети, причинени на строителния обект, имуществени и неимуществени вреди на трети лица, както и други извънредни разходи. Застраховка имущество на енергийни източници Обект на застраховане са различни енергийни източници като ветрогенератори, фотоволтаици и друго оборудване, което се използва за генерирането на екологична енергия. Този вид застраховка имущество покрива щетите от пожари, мълнии, експлозии, вандализъм, увреждания след удар от превозно средство. Застраховка имущество на енергийните източници покрива и щети от природни бедствия, имплозия, свличане или срутване на земна маса и други разходи. Знаете ли, че амарант всъщност е името на красиво растение с тъмночервени цветове? „Амарант“ от гръцки означава „който не умира“. Растението е издържливо и е символ на безсмъртието, постоянството и вечността. Същото важи и за застраховането на вашия дом, офис или предприятие с Амарант България. Сигурността на дома ви не е подробност, а е част от грижата към най-близките ви. В световен мащаб тенденцията за сключване на застраховка имущество нараства, защото модерният човек знае, че трябва да защити онова, което притежава и трябва да го стори навреме. Застраховка имущество е най-подходящият вариант както за офиса, техниката и всичко останало, което е важно за вас.
Застраховка за Дома Застраховка за Дома
Застрахова се недвижимо имущество (жилища, вили, офиси; стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество; техника и уреди; стопанско имущество, машини и съоръжения; материални запаси; произведения на изкуството) на граждани и малки фирми.
Застраховка за офиси и търговски обекти Застраховка за офиси и търговски обекти
Тази застраховка е насочена към собственици/наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите.
Застраховка на предприятия Застраховка на предприятия
Застрахова се движимо и недвижимо имущество на предприятия и фирми.
Застраховка Електронно оборудване Застраховка Електронно оборудване
Застраховат се срещу всички имуществени щети, възникнали внезапно, непредвидимо и въпреки волята на Застрахования.
Строително монтажни работи Строително монтажни работи
Предлага на всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице в качеството си на инвеститор, предприемач или главен изпълнител на строителния обект, възможността да застрахова по условията на тази застраховка строителни обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство, отговорността на изпълнителя / подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица и други извънредни разходи.
Енергийни източници Енергийни източници
Обект на застраховане по този вид застраховка е специфично оборудване като фотоволтаици и ветрогенератори, зползвани за производство на екологична енергия.