ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ

ЗАСТРАХОВКА НА АКРЕДИТИВИ
Предмет на застраховката са акредитиви, издадени в полза на български износител.
ЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ ЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ
Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори. Покриват се следните рискове
ЗАГУБА ОТ ДОХОД ПРИ ОТМЯНА НА МЕРОПРИЯТИЕ ЗАГУБА ОТ ДОХОД ПРИ ОТМЯНА НА МЕРОПРИЯТИЕ
ЗАГУБА ОТ ДОХОД ПРИ ОТМЯНА НА МЕРОПРИЯТИЕ