Енергийни източници

/icons/solar.jpg Покритията могат да бъдат:

* пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
* злоумишлени действия на трети лица – вандализъм
* буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или замръзване
* земетресение
* изтичане на вода и пара
* имплозия
* свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвени води
* увреждане на имущества вследствие на удар от превозно средство
* други разходи – разходи необходими за предотвратяване на застрахователното събитие, както и за ограничаване или намаляване размера на вредите след настъпило застрахователно събитие.