ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

Рискова застраховка Живот Рискова застраховка Живот
При тях застрахователят предоставя възможност на клиента да избере условията, които най-добре подхождат на неговите интереси както по отношение на обхвата на рисково покритие, така и по отношение на застрахователната сума и размера на обезщетенията.
Смесена застраховка ЖИВОТ Смесена застраховка ЖИВОТ
Tези застраховки освен чисто рисковата си част имат и спестовен елемент.
Пенсонна застраховка Пенсонна застраховка
Пенсонна застраховка
Детска и женитбена застраховка Живот Детска и женитбена застраховка Живот
Детска и женитбена застраховка Живот
Здравна застраховка Здравна застраховка
Застраховката може да бъде както индивидуална, така и за група лица и се сключва за случаи на злополука и/или заболяване, довели до оказване на регламентирана здравна помощ.
БЕСТ ДОКТОРС БЕСТ ДОКТОРС
Здравна застраховка “Алианц Бест Докторс” с ОБЩ ЛИМИТ - до 1 000000 Евро на година