Застраховка Електронно оборудване

/icons/electronics.JPG

Застраховат се срещу всички имуществени щети, възникнали внезапно, непредвидимо и въпреки волята на Застрахования.