БЕСТ ДОКТОРС

/Best_Doctors.jpg ­

Най-новият продукт на АЛИАНЦ е БЕСТ ДОКТОРС. Здравната застраховка предлага висок лимит на покритие на медицински разноски при най-тежките заболявания.

      Кои заболявания са покрити?

 • Злокачествено новообразувание
 • Байпас на коронарната артерия
 • Смяна на сърдечна клапа
 • Неврохирургия
 • Трансплантация на органи от живи донори
 • Трансплантация на костен мозък

В кои лечебни заведения се провежда лечението?

 • В една от 430-те болници в САЩ и Европа. Към всеки случай се подхожда индивидуално и на клиента се препоръчват до 3 най-подходящи болници в чужбина, според поставената му диагноза.

Какво Ви осигурява застраховката?

 • Покриване на разходите за лечение до 1 млн.евро за една застрахователна година и до 2 млн. евро за целия период;

 • Лечение или хирургична намеса в специализирани лечебни заведения в цял свят;

 • Второ лекарско мнение по поставена диагноза за включените в покритието заболявания;

 • Организиране на пътуването и настаняването в чуждестранна болница;

 • Извършване на прегледи от лекари, утвърдени специалисти в своята област, в цял свят;

 • Покриване на разходите за пътуване и настаняване на застрахования и един придружител;

 • Покриване на разходите за репатриране на тленни останки на застрахования;

На какви условия трябва да отговаряте, за да сключите застраховката?

 • Да сте на възраст до 65 години. Могат да се застраховат и новородени деца от датата на раждане;

 • Да нямате заболявания от изброените, покрити по застраховката, които да са възникнали преди сключването й;

Как се плаща вноската по застраховката?
Заплащането е на месечна база като при предплащане ползвате отстъпки.


6 причини, за да сключите застраховката:
1. Получавате достъп до най-добрите медицински експерти в цял свят;
2. Възможност за потвърждаване на диагноза и лечение от най-добрите медицински експерти в света;
3. Лечение в най-добрите международни болници;
4. Финансово достъпен продукт за здравето на цялото семейство;
5. Бърза, лесна и удобна процедура при предявяване на претенция;
6. Улеснена процедура по сключване на застраховката.

BestDoctors.png

 Застраховката може да се сключи:

- индивидуално

- групово / с допълнителни отстъпки/

- семейно

Застрахователна премия индивидуална застраховка:

 • 0 до18  г.     -   7.07 EUR
 • 19 до 64 г.   - 17.81 EUR
 • 65 до 75 г.   - 35.47 EUR


  ­ОБЩИ УСЛОВИЯ

  ЗАЯВЛЕНИЕ