АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ


Гражданска отговорност онлайн Гражданска отговорност онлайн
Предмет на застраховане по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" е отговорността на физическите лица с постоянен адрес или разрешение за пребиваване в страната, както и юридическите лица със седалище в Република България...
Автокаско Автокаско
По тази полица се застраховат сухопътни моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове, посочени в следните клаузи и разширения към тях по избор на Застрахования:
Автоасистанс Автоасистанс
Застраховката Автоасистанс осигурява денонощна техническа помощ на авариралия автомобил
Зелена Карта Зелена Карта
Застраховката е валидна за територията на страните-членки на Международното споразумение "Зелена карта" (всички страни са посочени в сертификата "Зелена карта" чрез официалните кодове/съкращения, приети от ООН), с изключение територията на РБългария.