ДОСТЪПНА МЕДИЦИНСКА ПРИ ПЪТУВАНЕ

/tizer/Fotolia_81932550_XS.jpg

Основното покритие на застраховката включва:


 • Клауза „Медицински разходи” – осигуряваме покритие за медицинските разходи вследствие на злополука или акутно заболяване с Вас при пътуване в чужбина

 • Клауза „Разходи за репатриране” – покриваме разходите за репатрирането Ви в случай на злополука или акутно заболяване, ако здравословното Ви състояние го позволява

 • Клауза „Разходи за транспортиране на тленни останки”

 • Клауза „Посещение на съпруг/а, роднина или близък” - ако поради злополука или акутно заболяване сте хоспитализиран/а в чужбина за повече от седмица ще покрием пътните разходи на посочено от Вас лице (съпруг/а, роднина или близък) което да Ви посети

 • Клауза „Връщане на деца” - ако се случи злополука или акутно заболяване с Вас ще покрием разходите за връщането на децата Ви в България и при необходимост ще организираме чрез асистиращата компания съпровождането им от придружител

 • Клауза „Разходи за телефонни разговори” - ако сте хоспитализиран/а поради злополука или акутно заболяване при пътуване в чужбина, ще Ви възстановим разходите за телефонни разговори от телефон на болничното заведение.


*цената зависи от възраст, продължителност  на пътуването, обхват на покрития и дестинация

Допълнително можете да се застраховате за:

 • Клауза „Злополука” – осигурява финансова стабилност при смърт, трайно загубена или намалена работоспособност от злополука

 • Клауза „Лична отговорност” – осигурява застрахователна защита, в случай че причините вреди на трети лица

 • Клауза „Правна помощ” –покрива разходите за хонорари на адвокати за правна помощ

 • Клауза „Сигурен дом” – за да защитите дома си от кражба чрез взлом на Вашето движимо имущество докато сте в чужбина

 • Клауза „Съкращаване или удължаване на престоя” – ще получите обезщетение за непредвидените разходи в случаите, в които се налага да се завърнете в България или удължите престоя си в чужбина поради злополука, заболяване, смърт на Ваш близък и други

 • Клауза „Личен багаж” – осигурете защита за багажа Ви срещу случаи на погиване или кражба чрез взлом при пътуване в чужбина

 • Клауза „Сигурен портфейл” - осигурява обезщетение за случаите на загуба или кражба на Вашите лични документи (паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС), кредитни и/или дебитни карти при пътуване в чужбина, включително за последвали некомпенсирани загуби в резултат на неоторизирана/ неразрешена употреба на картите Ви.

 • Клауза „Отвличане” – ние ще Ви обезщетим за направените медицински разноски в резултат на отвличането или задържането Ви като заложник

 • Клауза „Пропуснато събитие” - ако поради злополука или акутно заболяване с Вас, смърт на Ваш близък роднина, съпруг/а или лицето, което Ви е придружавало по време на пътуването пропуснете събитие в чужбина (концерт, спортно мероприятие и подобни) ще ви възстановим стойността на закупения от Вас билет за него.


В допълнение на основното и допълнителните покрития предлагаме на Вашето внимание следните пакети от специални покрития:

 • Пакет „ПОЛЕТ” – ако изберете този пакет ще бъдете обезщетени за непредвидени разходи (хотел, храна, напитки и лекарства) или вещи от първа необходимост (дрехи, обувки и други),

 • Пакет „НА ПЪТ” – при избор на този пакет ще бъдете обезщетени ако при пътуване в чужбина с Вашия автомобил извършите непредвидени разходи за хотел при ПТП, разходи при зареждане на грешно гориво, загуба на ключа за Вашия автомобили или претърпите ПТП и имате необходимост от правна помощ и заплащане на гаранция за освобождаването Ви;

 • Пакет „СКИ И СНОУБОРД” – ако сте решили да карате ски или сноуборд в чужбина Ви препоръчваме този пакет, който ще ви осигури застрахователна защита в случай на кражба чрез взлом или погиване на Вашата ски екипировка, включително наемането на заместваща такава в тези случаи; загуби от неизползван и предплатен ски пакет (карта за ползване на въжени линии, наем за ски екипировка и/или такса за ски училище) поради злополука или акутно заболяване с Вас, както и разходи за издирването и спасяването Ви в планината.

  Вземете Вашата оферта бързо, лесно като изпратите запитване на мейл offfice@amarantbg.com  или позвъните на +359 894 466 266.